Szukasz kursu specjalistycznego z BHP, SEP lub kursu excel? Kurs edukacyjny!
miesięczne archiwum

Sierpień 2017

Uczeń, lekarz, urzędnik, redaktor, prawnik, artysta i każdy, kto ma do czynienia z ludźmi, spędza 20- 60% czasu (nie licząc snu) na słuchaniu. Ale czy umiemy słuchać? Szybkość myślenia jest większa od szybkości mówienia, dlatego tylko część uwagi poświęcamy temu, co słyszymy. Co chwila myśli…
Czytaj więcej...
Nie wiemy wciąż, dlaczego w wielu mitach amery-kańskich jest mowa o zagładzie kraju położonego na wschodzie, podobny zaś motyw występujący w legendach europejskich związany jest z kierunkiem zachodnim? Skąd wzięły się, odnalezione w Peru, rzeźby przedstawiające lwy i inne, nie występujące w…
Czytaj więcej...

Predkosc wody

Nagłe zmniejszenie się prędkości wody, np. u ujścia rzeki do większej, spokojniej płynącej lub do jeziora,…

Powiazanie dzialow

?Gospodarstwo rolnicze stanowi organiczną całość, której równowagę kształtuje wzajemne oddziaływanie na siebie sił…
Żeby się dobrze nauczyć, trzeba dobrze zanotować. Przypomnij sobie, ileż to razy po wykładzie bolała cię ręka od zapisywania wszystkiego, co powiedział wykładowca. Po powrocie do domu ciskasz te swoje pracowicie wykonane notatki w kąt (bez przeglądania ich) i gdy zbliża się kolokwium, a tym…
Czytaj więcej...
Jeśli psychologowie radzieccy, głównie I. P. Zinczenko i A. A. Smirnow, nie byli pierwszymi psychologami zajmującymi się zagadnieniami zapamiętywania samorzutnego, to na pewno byli pierwszymi psychologami, którzy postawili je w sposób właściwy. Zinczenko w swych pracach z okresu między rokiem 1938…
Czytaj więcej...