Szukasz kursu specjalistycznego z BHP, SEP lub kursu excel? Kurs edukacyjny!
dzienne archiwum

9 sierpnia 2017

Jako punkt wyjścia do ilościowego opracowania materiału przyjęto zestawienie braku odpowiedzi względnie rozwiązań poszczególnych zadań testu. Na 14 679 możliwych odpowiedzi aż 7501, czyli 51%, zostało pominiętych. Stosunek procentowy braku odpowiedzi waha się od 6% do 99% w zależności od charakteru…
Czytaj więcej...

Margle

Swoiste są margle tutkowe, zbudowane z współśrodkowych zespołów stożków. Ustawionych prostopadle do uławicenia…