Szukasz kursu specjalistycznego z BHP, SEP lub kursu excel? Kurs edukacyjny!
dzienne archiwum

18 sierpnia 2017

?W praktyce bywa tak w fermach przemysłowych nie mających odpowiednio dużego zaplecza w postaci użytków rolnych, na których odchody zwierzęce mogłoby być zużyte jako nawóz. Zatem dodatkowy dochód z tytułu wytwarzania w gospo­darstwie artykułów nietowarowych musi być uzyskiwany nie w tych…
Czytaj więcej...