Szukasz kursu specjalistycznego z BHP, SEP lub kursu excel? Kurs edukacyjny!
dzienne archiwum

21 sierpnia 2017

W eksperymencie GE-52 stwierdziliśmy, że część osób odtwarzała więcej i w sposób treściowo uporządkowany, część mniej i w sposób nieuporządkowany. W wariancie eksperymentalnym GE-52-Wa sprawdziliśmy, że czynnikiem decydującym o tym uporządkowanym charakterze odtwarzania jest werbalizacja, bo osoby,…
Czytaj więcej...

Krakowskie magmy

Wśród krakowskich magm zasadowych starsze są płytkie intruzje diabazowe, po których nastąpiły wylewy malafirów.…
Wpływ na chemizm wód morskich wywiera działalność wulkanów podmorskich, które zasilają je w produkty piroklastyczne zasobne w ulegające łatwo przeobrażeniu szkliwo magmowe. Wody morskie zasilane są też w składniki podmorskich ekshalacji wulkanicznych — solfatarów, mofetów itp., oraz w składniki…
Czytaj więcej...
Golicyn, twórca metody sejsmicznego sondażu skorupy ziemskiej, pisał, że: „Trzęsienie ziemi można porównać do pochodni, przez krótki czas oświetlającej wnętrze Ziemi i w ten sposób pozwalającej nam zorien-tować się w zachodzących tam wydarzeniach”.
Czytaj więcej...