Szukasz kursu specjalistycznego z BHP, SEP lub kursu excel? Kurs edukacyjny!

Analiza odbicia pamięciowego u poszczególnych osób

Grupy treściowe nr 14-24: paw tokujący, papużki „całujące się”, łabędzie na wodzie, łabędź bijący skrzydłami, mała kaczka na gnieździe, dorosłe w pobliżu, gniazdo nad wodą z małą kaczką, małe kaczki na wodzie pod krzakiem, duże płyną za małymi, małpa tuląca małe.

Wskaźnik zapamiętania osób oglądających ten film bez napisów wynosi dla grup 14-24 średnio 16, podczas gdy u osób oglądających film z napisami wynosi 42, a więc blisko trzykrotnie więcej.

Analiza odbicia pamięciowego u poszczególnych osób wykazała, że przy filmie bez napisów niemal wszystkie osoby zapamiętały jedynie oddzielne przedmioty (zwierzęta). Protokoły odtworzeń:

H. R.: Były jakieś kaczki, więcej ich było, ale nie pamiętam., czy były w wodzie. Potem była małpa w klatce. T. G.: Gniazdo z kaczkami, a zaraz potem niespodziewanie małpa. – „Co kaczki robiły?” – Nie wiem – „Czy były tylko małe?” – Nie, duże też były. – „A których było więcej?” – Tego nie pamiętam. – „Co robiła małpa?” – Nie wiem.

Łabędzie z tego fragmentu zapamiętała tylko jedna osoba. Poszczególne ptaki są oddzielnymi członami, których nic nie łączy. U dwóch osób było w odtworzeniu uogólnienie: różne ptaki, obrazki z życia ptaków.

Inaczej przy filmie z napisami. Tutaj napis zaktywizował strukturę myślową, w którą włączone zostały poszczególne obrazy zwierząt, wiążąc się między sobą treściowo. Napis sygnalizował treść dalszych zdjęć: „instynkt obrony potomstwa”. Pojawiające się zdjęcia stawały się od razu „treścią” instynktu obrony potomstwa. Osoby oglądające widziały teraz nie tylke- ptaki,

Różnica w stosunku do poprzedniego typu odbicia jest uderzająca. Napis zaktywizował strukturę myślową, której treścią staje się kolejno zachowanie się każdej grupy oglądanych ptaków, a one z kolei wzmacniają (por. schemat tego powiązania na ryc. 58) swoje powiązanie w uogólnieniu o instynkcie obrony potomstwa.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.