Szukasz kursu specjalistycznego z BHP, SEP lub kursu excel? Kurs edukacyjny!

Analiza zapamiętywania noweli

W jednej kamienicy starej mieszkali różne ma- larze i te dwie malarki. Tam im było taniej, no i mogli uciekać, jak urzędnicy przyszli po podatki: mieli takie ciemne wyjścia. Razem jedli w gospodzie i razem obie pracowały. W jesieni ta słabsza zachorowała na zapalenie. Dużo ludzi wtedy chorowało.

W pozostałych dwóch przypadkach różnice były jeszcze wyraźniejsze, nie mówiąc już o tym, że właściwa treść całej nowelki została w pełni zrozumiana i zapamiętana. Jeszcze raz, w innej postaci, potwierdziło się, że dla sposobu zapamiętania tekstu decydującym czynnikiem jest sposób jego rozumienia, a więc proces rozumienia kształtuje proces zapamiętywania.

Już na samym początku analizy zapamiętywania noweli zaznaczyłem, że występowała duża nierównomierność w dokładności zapamiętywania poszczególnych porcji i grup treściowych. Obecnie zagadnienie nierównomierności przeanalizuję dokładniej.

Porównanie obu tych grup prowadzi do ustalenia w sposób jednoznaczny dużych różnic we właściwościach należących do nich porcji treściowych. W grupie porcji treściowych najlepiej zapamiętanych znajdują się te, które:

– 1) związane są najściślej z głównym wątkiem akcji przedstawionej w nowelce i są jej zasadniczymi składnikami:

– 2) stanowią bodźce wywołujące najsilniejsze reakcje emocjonalne:

– 3) odzwierciedlają miejsce akcji (1,4), ewentualnie zmianę akcji (33).

Zostały one zapamiętane przez 89-100% osób badanych. Do porcji treściowych dobrze zapamiętanych, oprócz wymienionych należą jeszcze porcje:

– liczenie przez Janinę spadających liści,

– nieprzyjęcie przez Janinę bulionu,

– zdenerwowanie Bermana wiadomościami o stanie zdrowia Janiny.

Zapamiętało je 56-79% osób. Liczenie (liści) jest czymś odmiennym, odbijającym się od pozostałej treści noweli, a ponadto wiąże się z przekonaniem Janiny o zbliżającej się śmierci. Nieności myślowej w czasie czytania. Jednym z działań najistotniejszych dla całego procesu jest tutaj dokładniejsze wyodrębnianie poszczególnych przedmiotów, o których mówi się w tekście, aktywizujące tym samym myślowe ujmowanie ich zależności.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.