Szukasz kursu specjalistycznego z BHP, SEP lub kursu excel? Kurs edukacyjny!

Badania Renaty Bienioszek,

Badania Renaty Bienioszek, przeprowadzone z 48 dziećmi w dwóch przedszkolach w Świętochłowicach, na ogół potwierdziły wyniki, uzyskane przez Martę Paździor. Podstawową metodę stanowił test-przewodnik do oceny krytycznej bądź samokrytycznej tych samych pięciu cech osobistych, co w pracy M. Paździor, tj. urody, ubioru, inteligencji, sposobu zachowania się wobec innych (ich „grzeczności”) i pozycji w zespole. Przewodnik R. Bienioszek opracowała na nowo, acz w zasadzie miał tę samą treść, co test-przewodnik, na którym się wzorowała. Celem ułatwienia ocen sporządziła – podobnie, jak M. Paździor – fotografie nie- retuszowane wszystkich dzieci. Zastosowała tę samą „technikę” posługiwania się zdjęciami i w ogóle postępowania w toku badań. Ze względów obliczeniowych, zwłaszcza wobec nastawienia na poznanie korelacji statystycznej między ocenami a ilorazami inteligencji, trzy stopnie poszczególnych skal ocen, autorka tej pracy oznaczyła cyframi „1”, „3”, „5”, a nie „1”, „2”, „3”. Do stwierdzenia poziomów inteligencji stosowała trzy testy, oparte na częściowo różnych założeniach: a) test Goodenough, b) skalę Bineta- -Termana i c) test kostek Kohsa.

Celem poznania korelacji między poziomami inteligencji a zdolnością do wyrażania ocen, autorka zestawiła z dwóch zespołów dzieci, przez siebie badanych, dwie grupy. Dzieci jednej z nich uzyskały ilorazy zbliżone do 90: dzieci grupy drugiej – powyżej 110. Znaczy to, że z obliczeń korelacyjnych wyłączyła dzieci z ilorazami w szerokim zakresie przeciętnymi (jak wiadomo „idealna” przeciętna statystyczna wynosi 100). Stwierdziła, że stabilność ocen dzieci z ilorazami powyżej 110 jest bez wątpienia większa niż dzieci z ilorazami zbliżonymi do 90. Co więcej, lacji między ocenami dzieci z pierwszej grupy a ocenami wychowawczyń jest zbliżony do r = +0,90. Natomiast korelacja między ocenami dzieci z grupy drugiej (ilorazy około 90) a ocenami wychowawczyń jest znikoma, acz pozytywna (r=+0,15), a więc praktycznie nie wchodzi w rachubę. Krótko mówiąc, poziom inteligencji ogólnej jest bez wątpienia co najmniej jednym z czynników, determinujących jakość ocen: tutaj – ocen pięciu cech osobistych, które stanowiły przedmiot badań.

Zapewne, uwzględnić trzeba szczupłość grup dzieci wybranych (tj. dzieci z ilorazami: 90 i powyżej 110), jednakże różnice między współczynnikami korelacji są zbyt wielkie, aby je uznać jako przypadkowe.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.