Szukasz kursu specjalistycznego z BHP, SEP lub kursu excel? Kurs edukacyjny!

Chemizm

Wpływ na chemizm wód morskich wywiera działalność wulkanów podmorskich, które zasilają je w produkty piroklastyczne zasobne w ulegające łatwo przeobrażeniu szkliwo magmowe. Wody morskie zasilane są też w składniki podmorskich ekshalacji wulkanicznych — solfatarów, mofetów itp., oraz w składniki przenikających na dno wód juwenilnych. Osady stref przybrzeżnych są w pewnym stopniu podobne do osadów lądowych, zwłaszcza jeziornych. Można też stwierdzić pewne analogie w zakresie tworzenia się osadów zasobnych w syderyt. W głębszych strefach mórz tworzą się minerały wyjątkowo tylko znane z innych środowisk, np. glaukonit, chloryty żelazawo-żelazowe. Z punktu widzenia budowy strukturalnej wykazano, że glaukonit jest podobny do minerałów ilastych typu montmorillonit-illit przekrystalizowujących w illit, a chloryty żelazawo-żelazowe do chlorytów magnezowo-glinowych. W wielu przypadkach produkty lądowego wietrzenia sialitowego mają analogiczne jak produkty halmyrolizy struktury i różnią się od nich jedynie składem chemicznym. Istnieją bowiem ogólne prawidłowości rządzące przebiegiem wietrzenia w różnych warunkach, modyfikowane lokalnie odmiennym nasileniem działania poszczególnych czynników.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.