Szukasz kursu specjalistycznego z BHP, SEP lub kursu excel? Kurs edukacyjny!

Chow bydla

?Ze wszystkich gatunków zwierząt gospodarskich bydło jest najbardziej związane z gospodarstwem rolnym. Po pierwsze, wymaga ono dużych ilości pasz objętościowych, a jednocześnie jest w stanie przetworzyć takie pasze (które w zasadzie nie dają się w inny sposób efektywnie wykorzystać) na artykuły bezpośrednio użyteczne dla człowieka, w dzisiejszych warunkach głównie artykuły towarowe. Ponieważ zaś pasze objętościowe nie znoszą dalekiego transportu, muszą być w zasadzie skarmiane na miejscu. Po drugie, bydło wytwarza w stosunku do swego ciężaru najwięcej nawozów organicznych. Obornik, gnojówka i gnojowica są cennymi nawozami organicznymi, usuwanie ich jest jednak bardzo kłopotliwe, jeśli nie można ich wykorzystać do nawożenia. Niestety, ta oczywista prawda nie zawsze jest brana pod uwagę, gdy podejmuje się decyzje dotyczące lokalizacji chowu bydła, sposobu jego żywienia, wreszcie sposobu usuwania lub użytkowania odchodów zwierzęcych. Dopóki nie przyjął się w praktyce bezściółkowy chów bydła, gałąź ta wymagała w gospodarstwie dostatecznych ilości słomy na ściółkę. Dzisiaj chów bydła uniezależnił się w znacznym stopniu od produkcji słomy w gospodarstwie. Chów bydła może być efektywny zarówno w gospodarstwach o dużym obszarze trwałych użytków zielonych, jak i w takich, które tych użytków w ogóle nie mają, pod warunkiem, że gleby będą przynajmniej średniej jakości: chodzi bowiem o to, że w gospodarstwach bez trwałych użytków zielonych rośliny pastewne muszą się udawać na gruntach ornych. Z tego wszystkiego wynika, że bydło stanowi bardzo ważny element organizacji gospodarstwa.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.