Szukasz kursu specjalistycznego z BHP, SEP lub kursu excel? Kurs edukacyjny!

Dokładność odbicia pamięciowego – kontynuacja

W eksperymencie GE-52 stwierdziliśmy, że część osób odtwarzała więcej i w sposób treściowo uporządkowany, część mniej i w sposób nieuporządkowany. W wariancie eksperymentalnym GE-52-Wa sprawdziliśmy, że czynnikiem decydującym o tym uporządkowanym charakterze odtwarzania jest werbalizacja, bo osoby, które w GE-52 wypadły słabo, osiągnęły znacznie lepsze wyniki, gdy otrzymały instrukcję werbalizowania.

Wciąż jednak nurtowała mnie jeszcze wątpliwość, czy to uporządkowanie! treściowe odtworzenia zależy głównie od werbalizacji, czy też jest specyfiką samego odtwarzania, uwarunkowaną innymi czynnikami. Wątpliwość może rozwiązać tylko badanie. W tym celu przeprowadzony został piąty wariant eksperymentalny GE-52-W5. Z dużej grupy osób po wstępnych badaniach wyselekcjonowana została dziesiątka osób, których sprawność zapamiętywania okazała się średnia. Tę dziesiątkę osób mających podobne wyniki (12-16 zapamiętanych na 30 możliwych obrazków) podzieliłem na dwie grupy eksperymentalne A i B. Obydwie grupy oglądały tę samą serię, tym razem 40 zdjęć. Czas oglądania był jednakowy w obu grupach, wynosił jak poprzednio 10 sekund. Różnica zasadnicza polegała na tym, że grupa A oglądała zdjęcia bez instrukcji, a grupa B z instrukcją. Instrukcja brzmiała:

Podczas oglądania zdjęć proszę wyraźnie nazywać każdy oglądany przedmiot, wszystko, co Pan(i) zauważy na zdjęciu. Więcej, jeżeli będą w tej serii zdjęcia podobne, proszę sobie wyraźnie powiedzieć, aha, coś takiego już było, nawet dokładniej, np. z tej dziedziny były już 3 zdjęcia, choćby skrótowo przypomnieć „tam było to a to, a tu jest to a to” itp. To ułatwia bardzo rozeznanie w całym materiale.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.