Szukasz kursu specjalistycznego z BHP, SEP lub kursu excel? Kurs edukacyjny!

Granica między zapamiętywaniem zamierzonym a samorzutnym

Wszystkie te operacje, działania myślowo-pamięciowe, niezwykle skomplikowane i bardzo trudne do wyodrębnienia, a stanowiące istotę zapamiętywania zamierzonego, sygnalizuję tylko, gdyż będą one szczegółowo analizowane w rozdziale czwartym, w nawiązaniu zarówno do dotychczas przedstawionych eksperymentów, jak i do szeregu nowych eksperymentów.

Wprawdzie zapamiętywanie zamierzone jest jakościowo zupełnie odmienne, ale nie dzieli go od samorzutnego przepaść nieprzebyta. Już w samorzutnym zapamiętywaniu występują procesy, które można traktować jako zalążkową postać procesów właściwych, swoistych dla zapamiętywania zamierzonego. I odwrotnie, w zapamiętywaniu zamierzonym działają te czynniki, które decydują o przebiegu zapamiętywania samorzutnego. Przez cały czas chodzi oczywiście o zapamiętywanie u człowieka, gdyż zapamiętywania samorzutnego u człowieka i u zwierząt, nawet u najwyższych, nie można identyfikować ze względu na udział drugiego układu sygnałowego w odzwierciedlaniu bezpośrednim u człowieka.

Należy wreszcie podkreślić i to, że w codziennej działalności człowieka bardzo trudno jest niekiedy przeprowadzić granicę między zapamiętywaniem zamierzonym a samorzutnym. Gdy czytamy książkę, powieść czy pracę naukową, gdy słuchamy koncertu, gdy oglądamy wystawę obrazów, gdy słuchamy i oglądamy sztukę teatralną, operę, gdy rozmawiamy z ludźmi w różnych sytuacjach życiowych, na pewno nie nastawiamy się specjalnie na zapamiętanie treści tego wszystkiego, co widzimy czy słyszymy, a przecież błędem byłoby powiedzieć, że to, co zapamiętaliśmy, jest rezultatem zapamiętywania samorzutnego. Całe wychowanie, szczególnie nauczanie szkolne, wyrabia w nas taką postawę, że gdy coś celowo poznajemy, to w proces recepcji danych bodźców włączony jest zamiar, potrzeba ich zapamiętania w szerszym lub węższym zakresie, zależnie od konkretnej sytuacji. Przejawia się tutaj, jak i w innych przypadkach, dia- Ifektyczny związek zmian ilościowych i jakościowych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.