Szukasz kursu specjalistycznego z BHP, SEP lub kursu excel? Kurs edukacyjny!

kompleksowy program

Kompleksowy program… zawiera trzy główne rozdziały oraz dokumentację tabelaryczną i kartograficzną, a także załączniki informujące o opracowaniach resortów i województw oraz o pracach, jakie wykonała na rzecz programu nauka polska. Założone tempo rozwoju gospodarki narodowej w Polsce pociąga za sobą szybką eksploatację wód powierzchniowych i podziemnych oraz szybkie ich zanieczyszczenie. Kraj nasz, pod względem dyspozycyjnych wód powierzchniowych przypadających na jednego mieszkańca, zajmuje wśród krajów Europy odległe – – 22 miejsce. Jak wynika 2 prognoz rozwoju gospodarczego, obecna sytuacja w zakresie zasobów i czystości wód ulegać będzie dalszemu pogorszeniu, jeśli nie zostaną w porą wprowadzone nowe technologie produkcji i jeśli nie będą doskonalone metody oczyszczania i recyrkulacji wody. Niepokojące są zanieczyszczenia (zwłaszcza przemysłowe, transportowe, komunalne i rolnicze) powietrza atmosferycznego. W początku lat siedemdziesiątych na obszarze 3—5% powierzchni kraju zanieczyszczenia te osiągały — lub nawet okresowo przekraczały — dopuszczalne normy. W najbliższej przyszłości zanieczyszczenia powietrza pyłami będą zmniejszane, natomiast zanieczyszczenia gazami będą w dalszym ciągu poważnym problemem.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.