Szukasz kursu specjalistycznego z BHP, SEP lub kursu excel? Kurs edukacyjny!

Krakowskie magmy

Wśród krakowskich magm zasadowych starsze są płytkie intruzje diabazowe, po których nastąpiły wylewy malafirów. Skała odsłaniająca się w Niedźwiedziej Górze znana jest pod nazwą diabaz hiperstenowy. Ze względu na intruzyjny charakter należałoby ją nazwać raczej dolerytem, jednak drobnoziarnista struktura czyni ją podobna do wylewnych bazaltów. Jest czarna lub ciemnoszara, zbita: rzadko można w niej makroskopowo zauważyć drobne listewki plagioklazów. Głównymi ich składnikami są: andezyn, rzadziej labrador, hipersten oraz augit. Tekstura ofitowa, miejscami fluidalna. Kwarc wypełnia tu i ówdzie przestrzenie między skaleniami. Mała zasadowość plagioklazu zbliża skałę z Niedźwiedziej Góry do trachyandezytu. Pokrewne skałom z Niedźwiedziej Góry są diabazy tworzące dajki nawiercone w Wielkich Drogach koło Skawiny. Melafiry występujące w Alwerni, Regulicach i w Rudzie koło Krzeszowic są skałami barwy szarej, często porowatymi lub o teksturze migdałowcowej z pęcherzykami wypełnionymi kalcytem, chlorytem i zeolitami (heulandyt i in.). Ich głównymi składnikami mineralnymi są: andezyn lub labrador oraz augit. Iddingsyt tworzy pseudomorfozy przypuszczalnie po oliwinie. Dość często pojawia się ortoklaz. Struktura intersertalna, czasem tekstura fluidalna.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.