Szukasz kursu specjalistycznego z BHP, SEP lub kursu excel? Kurs edukacyjny!

Co kryje się w środku naszej planety

Golicyn, twórca metody sejsmicznego sondażu skorupy ziemskiej, pisał, że: „Trzęsienie ziemi można porównać do pochodni, przez krótki czas oświetlającej wnętrze Ziemi i w ten sposób pozwalającej nam zorien-tować się w zachodzących tam wydarzeniach”.

Zastosowanie sejsmografów pozwoliło nam przede wszystkim przekonać się o warstwowej budowie wnętrza kuli ziemskiej. Najwyższa warstwa, na której powierzchni znajdują się morza, oceany, góry, gdzie rozwija się życie organiczne – to skorupa ziemska, czyli litosfera. Jest to jednocześnie najcieńsza z warstw, jej grubość bowiem ina terenie kontynentów wynosi około 30-60 km, pod dnem oceanów zaś zaledwie 5-10 km. Zauważmy, że termin „skorupa ziemska” pochodzi z czasów, gdy uważano, że pod nią znajdują się już skały w stanie płynnym, będące pozostałością owej ognistej materii pierwotnej, z której miał powstać cały nasz Układ Słoneczny. Hipoteza ta dziś jest, co prawda, zarzucona, nazwa jednakże pozostała siłą tradycji.

Litosfery również nie można uważać za warstwę jednolitą, jej część najwyższą budują skały osadowe – gliny, piaskowce i wapienie – o których pochodzeniu uczyliśmy się jeszcze w szkole. Skały te na terenach europejskiej części ZSRR osiągają grubość przeciętnie około 3 km, chociaż na półwyspie Kola ich warstwa jest znacznie cieńsza niż np. na Półwyspie Apszeroń- skim. Są to skały niezwykle ważne dla gospodarki człowieka, właśnie w nich bowiem zawiera się większość kopalin.

Poniżej skał osadowych znajduje się warstwa granitów. Granit od dawna uważany był za klasyczną ogniową skałę (tzn. powstałą przez zakrzepnięcie roztopionej magmy), toteż ogromne zdziwienie wywołał fakt odnalezienia w granitach skamieniałych szczątków roślin. Zrozumiałe, że w rozpalonej magmie nie mogły przetrwać ślady żadnych żywych organizmów, należałoby zatem przypuszczać, że przynajmniej niektóre granity mają odmienne pochodzenie. I tak jest w istocie – okazuje się, że skałę typu granitu można otrzymać również przez oddziaływanie bardzo wysokim ciśnieniem, a nie tylko wysoką temperaturą.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.