Szukasz kursu specjalistycznego z BHP, SEP lub kursu excel? Kurs edukacyjny!

Margle

Swoiste są margle tutkowe, zbudowane z współśrodkowych zespołów stożków. Ustawionych prostopadle do uławicenia osadu. Stożki te są utworzone z włóknistego kalcytu lub z innych węglanów. Podobne są stylolity, t j. pionowo pręgowane słupki lub stożki rozwinięte na płaszczyznach warstw. W trakcie diagenezy zmianom chemicznym ulegają również resztki organizmów zwierzęcych i roślinnych zachowane w osadach (skamieniałości). Zostają one rozpuszczone w wodach krążących lub przeobrażone np. kości i zęby zbudowane z węglanowych i hydroksylowych odmian apatytu (dahlit, francolit itp.) z biegiem czasu ulegają apatytyzacji, tj. wzbogaceniu w P2O5 i F kosztem zmniejszenia się zawartości anionu węglanowego i grupy hydroksylowej. Wiele skamieniałości jest odpornych na niszczące je działanie diagenezy, a tylko ulega rekrystalizacji, np. częsta w szczątkach organicznych substancja aragonitowa przekrystalizowuje w kalcyt. Te prowadzące do zachowania resztek organizmów w osadach procesy nazywa się fosylizacją. Osady złożone na dnie morskim ulegają diagenezie halmyrolitycznej, która przebiega wskutek wymiany składników między osadem a wodą morską. Typowym przykładem jest dolomityzacja osadu wapiennego wskutek częściowej zamiany Ca2+ na Mg2+ zawarty w wodzie morskiej. Prowadzi to do utworzenia dolomitu CaMg(CO3)2, który jest trwały w tym środowisku.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.