Szukasz kursu specjalistycznego z BHP, SEP lub kursu excel? Kurs edukacyjny!

NADZIEJA DLA ALKOHOLIKÓW

Niedawno, na życzenie kierownika ośrodka przejściowego dla leczących się alkoholików, przeprowadzono badania w grupie piętnastu uzależnionych osób, w toku terapii odwykowej. Kwestionariuszem osobowości Catella przebadano 13 mężczyzn i dwie kobiety, przed podjęciem i po ukończeniu kursu metody Silvy.

Test, oceniający szesnaście cech osobowości, przeprowadził i ocenił psycholog, który sam uczestniczył w kursie. Wyniki wykazały, że jednym z czynników ulegających zmianie po treningu metody Silvy, jest siła ego. Znaczenie tego czynnika związane jest z rolą, jaką pełni w naszej zdolności radzenia sobie z sytuacjami życiowymi. Niska siła ego jest często oznaką upośledzenia tej zdolności.

Test przeprowadzony po kursie metody Silvy wskazywał na wzrost siły ego, oznaczający, że alkoholicy skłonni byli polegać bardziej na sobie niż na otoczeniu, co stanowi oznakę zdrowia psychicznego i stabilności emocjonalnej. Ze względu na umiejętność dokonywania wyborów na podstawie własnych oczekiwań względem siebie, ludzie tacy wydają się lepiej sprawować samokontrolę swoich zachowań i dróg życiowych. Wyniki wskazywały również na zmniejszenie skłonności do samolubnych zachowań manipulacyjnych na korzyść postawy bardziej bezpośredniej i mniej roszczeniowej. Badani wykazali również nasilenie niemalże dziecięcej bezpośredniości, szczerości i otwartości.

Zwiększyła się także ich pewność siebie i zdolność kierowania własnym postępowaniem. Poleganie na własnym wsparciu wewnętrznym zastępuje zależność od wzmocnienia zewnętrznego. Grupa ta mówiła o zwiększonej pewności siebie i własnych umiejętności radzenia sobie z każdą możliwą sytuacją. Towarzyszyła temu zmiana w postrzeganiu siebie jako „nieśmiałego, zahamowanego, bojaźliwego” na bardziej „lubiącego przygodę, towarzysko aktywnego”.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.