Szukasz kursu specjalistycznego z BHP, SEP lub kursu excel? Kurs edukacyjny!

Najpotężniejsza siła natury

Siła powszechnego ciążenia to nie tylko najbardziej tajemnicza z sił natury, ale i najpotężniejsza wśród nich. W historii rozwoju ludzkości można dostrzec pewną ciekawą prawidłowość – w miarę swego dźwigania się w górę po drabinie postępu człowiek obejmował władzę nad coraz to potężniejszymi siłami przyrody. Początkowo dysponował on tylko zasobem własnych sił i co najwyżej pałką w garści, potrafił ponadto myśleć, co pozwoliło mu Wkrótce wyręczać się siłami udomowionych zwierząt. Koń umożliwił mu szybkie przenoszenie się w stepach, wielbłąd – po pustyniach, a dzięki słoniowi mógł on przebywać suchą stopą bagniste dżungle, tego wszystkiego było jednak wciąż mało w walce z o wiele potężniejszymi siłami natury.

Początkowo człowiek poddał swej władzy żywioł ognia, aczkolwiek władza ta była jedynie cząstkowa. Przez długie wieki spalał on wyłącznie drewno, którego wydajność energetyczna jest bardzo niska. Mniej więcej w tym samym czasie człowiek nauczył się również wykorzystywać energię wiatru, rozpinając nad swymi łodziami płachty żagli. Wiatr poruszał również skrzydła wiatraków, które obracały kamienie młyńskie mielące ziarno na mąkę. Energia przemieszczających się mas powietrza jest jednak, jak wiadomo, rozproszona i wykazuje znaczne wahania, stąd też i wieczne kłopoty już to z jej brakiem podczas ciszy, już to z nadmiarem w czasie burz i huraganów.

Z kolei człowiek wprzągł do pracy strumień bieżącej wody, i chociaż koło wodne jest urządzeniem prymi-tywnym i mało wydajnym, to jednak właśnie ono jest odległym przodkiem wszystkich dzisiejszych typów tur-bin. Na tym jednak nie koniec – postępujący rozwój cywilizacji technicznej zmusił człowieka do dalszych poszukiwań nowych źródeł energii. Przełomem w tej dziedzinie stało się powszechne zastąpienie drewna węglem kamiennym, którego wydajność energetyczna jest mniej więcej trzykrotnie większa. Potem nadeszła epoka jeszcze bardziej wydajnych paliw – ropy naf-towej i gazu – zwiększających wydajność każdego 1 kg paliwa jeszcze około 2 razy. Choć jednocześnie wzrastała także i wydajność stosowanych maszyn, nie mogło to w pełni zaspokoić wciąż przybywających po-trzeb, człowiek sięgnął więc po energię kryjącą się we wnętrzu jąder uranu. Jej pierwsze zastosowanie wryło się w pamięć wszystkich ludzi momentalną śmiercią w piekle atomowego wybuchu 70 tys. mieszkańców Hiroszimy. Na szczęście, jak się wkrótce okazało, ener-gia jądrowa daje się okiełznać, może więc być wyko-rzystywana również do pokojowej pracy. Już w 1954 roku ruszyła pierwsza na świecie elektrownia, w której ciepło uzyskane zostało z kontrolowanej reakcji rozpadu jąder uranu, warto zaś wiedzieć, że z 1 kg uranu można otrzymać aż 2 miliony razy więcej energii niźli z tej ilości najlepszej ropy.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.