Szukasz kursu specjalistycznego z BHP, SEP lub kursu excel? Kurs edukacyjny!

Niedościgłe marzenie – kontynuacja

Na długo zapadło mi w pamięć spotkanie z prezesem Białoruskiej Akademii Nauk, W. F. Kupriewiczem. Wiecznie zapracowany, przyjął mnie w przerwie po-między dwoma posiedzeniami. Zbierałem wówczas ma-teriały do książki o nauce przyszłości i rozmowa nasza zeszła na temat nieśmiertelności. Z jego punktu widzenia problem ten powinien zostać rozwiązany, pod wa-runkiem przeznaczenia nań odpowiednio dużych środ-ków, za życia jednego pokolenia. – Dlaczego więc nie został on rozwiązany już dziś? – zapytałem wtedy. – Zapewne dlatego, że nikt dotychczas nie podjął się tego zadania – brzmiała odpowiedź. – Wszyscy kapi-tulowali przerażeni jego ogromem.

Od tej rozmowy upłynęło już kilkanaście lat. Ku- priewicz już nie żyje, ale poruszony w rozmowie pro-blem jest dziś tematem intensywnych badań w wielu krajach. Powstała nawet nowa, szybko się rozwijająca dziedzina medycyny, gerontología, czyli nauka o sta-rości. Znajduje się ona, co prawda, jeszcze na etapie gromadzenia informacji, można jednak oczekiwać, że wkrótce podjęte zostaną pierwsze próby udzielenia odpowiedli na pUrne, ciy mozWw ludzkiego życia w nieskończoność,

Proces starzenia się, którego badaniem zajmuje się gerontologia, poprzedza i zapowiada śmierć osobniczą. szyscy znamy objawy towarzyszące temu procesowi, nikt jednak dotychczas nie potrafił wyjaśnić jego przy-czyn, choć w ostatnich dziesięcioleciach powstało na ten temat mnóstwo najrozmaitszych hipotez. Odpowie-dzialnością za starzenie się próbowano więc obarczyć np. szkodliwe substancje odpadowe, stopniowo groma-dzące się w komórkach, przeciążenie układu nerwo-wego, nieodwracalne zwyrodnienia naczyń krwionoś-nych lub też gromadzenie się we krwi nadmiaru cho-lesterolu. Wyczerpawszy zapas przyczyn ziemskich, sięgnięto nawet poza nie, wskazując na promieniowanie kosmiczne jako czynnik powodujący zaburzenia w pracy komórkowego mechanizmu genetycznego.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.