Szukasz kursu specjalistycznego z BHP, SEP lub kursu excel? Kurs edukacyjny!

OCENY CECH OSOBISTYCH BADANIA NAD OCENAMI CECH OSOBISTYCH CZ. II

Wobec zaakcentowania w planie badań problematyki ocen cech osobistych, zamierzałem poświęcić jedną pracę promocyjną na każdy poziom kształcenia systematycznego, począwszy od przedszkoli. Zamiar nie powiódł się wobec szczupłości zespołu współ- pracowników-dyplomantów. Konieczne okazało się ograniczenie do kilku poziomów nauczania, z przerwami 2-3-letnimi.

Badania już wykonane nie wyczerpały problematyki ocen cech osobistych w odniesieniu do wszystkich szczebli wieku od lat sześciu do dwudziestu, ale uzyskane wyniki w zasadzie wystarczają jako podstawa do ostrożnej syntezy, w ślad za tym do ewentualnych badań dalszych. Dodać trzeba, że prace dotyczące ocen moralnych i estetycznych wiążą się z podanymi wyżej, ponieważ cechy osobiste objęte badaniami stanowiły częściowo przedmioty ocen estetycznych i moralnych. Badania w zakresie tych to ocen stanowiły poniekąd specjalizację badań nad ocenami cech osobistych.

Wyboru cech osobistych, jako przedmiotów ocen, a zarazem – badań dokonano na podstawie ankiety wśród uczestników seminarium, dotyczącej ocen najczęściej występujących wśród uczniów szkolnych. Wynik ankiety przedyskutowano, po czym przyjęto umownie, że należą tu przede wszystkim: uroda, estetyka ubioru, pracowitość szkolna (tzw. pilność w przeciwieństwie do lenistwa), postępy w nauce, zakres i jakość zainteresowań, nawyki postępowania w szerokim sensie moralnym tego słowa, obejmującego częściowo tzw. savoir vivre. Te to „rzeczy” oceniają najczęściej uczniowie u swych kolegów, nauczyciele u uczniów oraz poniekąd również samokrytycznie uczniowie u siebie samych. I głównie co do tych „rzeczy” warto wiedzieć, czy dowiedzieć się poprzez odpowiednie badania, na jakiej podstawie uczniowie kształtują swe oceny, w jakich okolicznościach to robią i jak swe oceny wyrażają. Nie wykluczało to badań nad ocenami innych cech, czy osobistych sposobów zachowania się, częściowo stosownie do własnego uznania badających, poniekąd zależało również od wieku (klasy) uczniów. Faktycznie jednak oceny w zakresie niektórych cech spośród wymienionych wyżej i orientacyjnie przyjętych na podstawie ankiety, stanowiły przedmiot badań we wszystkich pracach, które dotyczyły cech osobistych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.