Szukasz kursu specjalistycznego z BHP, SEP lub kursu excel? Kurs edukacyjny!

Oceny osobiste i oceny przedmiotów

Szczególnie ważny jest problem uzależniania rozwoju zdolności do oceniania (ludzi i rzeczy) od treści i metod szkolnego kształcenia. Wszak w obecnych warunkach cywilizacyjnych rozwój osobowości większości ludzi jest przeważnie produktem tego to kształcenia. Trzeba więc wiedzieć bądź dowiedzieć się poprzez odpowiednie badania, w jaki to sposób rozmaite podniety społeczno-kulturowe, docierające do uczniów poprzez szkołę, urabiają ich „sąd” moralny, estetyczny, kulturalny itp. Wiedza naukowa na tym odcinku jest jeszcze nad wyraz ułomna. Tym pilniejsze są przeto odpowiednie badania.

W obrębie uzależnień ocen osobistych bądź przedmiotów interesujące i praktycznie ważne wydaje się poznanie tych okoliczności, które chcielibyśmy wyłączyć z ocen, w miarę możliwości obiektywnych, które jednak faktycznie wywierają wpływ na oscbę oceniającą coś lub kogoś, pośrednio – na treść i formę oceny. W rachubę wchodzą tu przede wszystkim: zależność ocen od nastroju, cd stanu zdrowia, od humoru, od sympatii i antypatii, od chwilowego stanu potrzeb itp. Interesujące wydaje się – na tym odcinku psychologii ocen – poznawanie zależności treści ocen i sposobu ich wyrażania, zwłaszcza ich uzasadniania, od cudzych opinii w ogóle, zwłaszcza zaś od ppinii osób z dużym autorytetem.

Rozumie się, że wyżej wymienione problemy wymagają odpowiedniego „przykrojenia” do kolejnych etapów rozwoju psychicznego, zwłaszcza na poszczególnych stopniach kariery szkolnej. Co więcej, przystosowania względnie zawężenia do określonego rodzaju ocen, np. moralnych. Nie sposób żądać od autorów prac promocyjnych prowadzenia rozległych badań. Odnosi się to nawet do prac habilitacyjnych. Znaczy to, że w obrębie wymienionej wyżej problematyki rozróżnić można by ogromną ilość tematów mogących stanowić przedmiot prac magisterskich, doktorskich czy habilitacyjnych. Pod kierunkiem autora wykonano tylko niewielką ich cząstkę, pomimo pokaźnej ilości prac (25) zrealizowanych w czasie od r. 1964 do 1971.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.