Szukasz kursu specjalistycznego z BHP, SEP lub kursu excel? Kurs edukacyjny!

Odbicie pamięciowe drogi

Pierwsze odbicie pamięciowe drogi wyznacza w dużym stopniu dalsze jego kształtowanie się. Jeżeli było ono w swej ogólnej po- staci zbliżone do oryginału, to jego zróżnicowanie się wewnętrzne i rozbudowa adekwatnej struktury dokonują się łatwiej, a tym samym szybciej. Jeżeli natomiast w pierwszym odtworzeniu wystąpią błędy, to będą one nieraz bardzo uporczywie utrudniały dalszą rozbudowę odbicia pamięciowego lub będą determinowały jego nieadekwatność. Najbardziej uderzającym przykładem takiego właśnie przebiegu jest utrzymywanie się uporczywe błędnego ustosunkowywania wejścia i wyjścia, o którym mówiłem już wcześniej. Osoba badana, która przechodząc za trzecim razem drogę w budynku, starała się ją zapamiętać, tak oto mówi o swoich trudnościach:

Wiem, że tam (odcinki 4-11) nie wszystko jest dobrze. Z tym dam sobie radę. Ale tu (12-18) wciąż nie mogę się połapać. Wchodzi się (ryc. 102) do budynku, idzie w prawo (rysuje – b) idzie się na górę (c), potem dalej jeszcze w tym samym kierunku jak w dziedzińcu (d), wraca się z zakładu (d’), schodzi w dół i nagle wychodzi się z przeciwnej strony (f) do tej drogi, którą się weszło. Tu za nic nie mogę sobie dać rady.

Przyczyna trudności jest prosta. I. L. wytworzyła sobie model przestrzenny drogi, w którym osią główną jest odcinek drogi nr 1, od wejścia do dziedzińca. Całe chodzenie po budynku zostało zlokalizowane (ryc. 103) po prawej stronie tej osi, bo od niej na prawo skręciło się przy wejściu do budynku. W wyniku tego wyjście, dojście do osi głównej lokalizowane jest po tej samej stronie osi. Stąd zaskoczenie. Dopiero za czwartym razem I. L. odkrywa sama przyczynę trudności i przebudowuje swoje odbicie pamięciowe, czyniąc je adekwatnym:

Podobne kłopoty występują także przy poszczególnych częściach drogi, gdy w początkowym odbiciu pamięciowym odcinki danej części zostały źle względem siebie zlokalizowane. Właśnie to wzajemne ustosunkowywanie względem siebie odcinków w poszczególnych częściach drogi i części drogi względem siebie nasuwa najwięcej trudności.

Jeżeli osoba badana jest nastawiona na zapamiętanie drogi (grupa B), cały proces kształtowania się jej odbicia przebiega szybciej, ale prawidłowości tego przebiegu nie ulegają zmianie. Różnice w stosunku do tamtej grupy wynikają stąd, że przy nastawieniu na zapamiętanie włącza się w odzwierciedlanie przeby- wanej drogi aktywne myślenie, a tym samym odbicie pamięciowe staje się świadomie, oczywiście mniej lub bardziej sprawnie wypracowaną strukturą, w której stosunki składników i ich grup znajdują się pod aktywną kontrolą myślową. Do zagadnienia aktywności myślowej wrócę jeszcze po omówieniu pozostałych badań.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.