Szukasz kursu specjalistycznego z BHP, SEP lub kursu excel? Kurs edukacyjny!

Osady rzeczne

Osadzanie okruchowego materiału transportowanego przez rzeki następuje wówczas, gdy prędkość wody staje się zbyt mała, aby dalej go transportować. Tworzą się wówczas napływy (aluwia) wykształcone w postaci mielizn, wysp, wałów i napływów osadzonych na obszarach zalewowych. Podczas transportu rzecznego materiał skalny ociera się o siebie i wskutek tego ulega mechanicznej obróbce, głównie rozkruszeniu i obtoczeniu ostrych krawędzi. W miarę transportu wielkość ziarn niesionego materiału zmniejsza się. W zależności od wielkości zmiany prędkości wody materiał ten ulega sortowaniu według wielkości, kształtu i gęstości ziarn. Większe, płaskie otoczaki wleczone po dnie rzeki mogą układać się dachówkowo pod prąd rzeki pod kątem 15—30° (imbrykacja). Podobne zjawisko występuje u ujścia rzek do zalewów, lagun i mórz. Elipsoidalne otoczaki układają się tam dłuższymi osiami równolegle do linii brzegowej i są nachylone w stronę morza. Przy powstawaniu osadów rzecznych mniejsze ziarna mają tendencję do linearnego układania się dłuższymi osłami wzdłuż nurtu rzeki. Większość ziarn osadza się przypadkowo. Podobnie do osadów eolicznych i morskich również na powierzchni osadów rzecznych mogą tworzyć się riplemarki.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.