Szukasz kursu specjalistycznego z BHP, SEP lub kursu excel? Kurs edukacyjny!
W eksperymencie GE-52 stwierdziliśmy, że część osób odtwarzała więcej i w sposób treściowo uporządkowany, część mniej i w sposób nieuporządkowany. W wariancie eksperymentalnym GE-52-Wa sprawdziliśmy, że czynnikiem decydującym o tym uporządkowanym charakterze odtwarzania jest werbalizacja, bo osoby,…
Czytaj więcej...

Krakowskie magmy

Wśród krakowskich magm zasadowych starsze są płytkie intruzje diabazowe, po których nastąpiły wylewy malafirów.…
Wpływ na chemizm wód morskich wywiera działalność wulkanów podmorskich, które zasilają je w produkty piroklastyczne zasobne w ulegające łatwo przeobrażeniu szkliwo magmowe. Wody morskie zasilane są też w składniki podmorskich ekshalacji wulkanicznych — solfatarów, mofetów itp., oraz w składniki…
Czytaj więcej...
Golicyn, twórca metody sejsmicznego sondażu skorupy ziemskiej, pisał, że: „Trzęsienie ziemi można porównać do pochodni, przez krótki czas oświetlającej wnętrze Ziemi i w ten sposób pozwalającej nam zorien-tować się w zachodzących tam wydarzeniach”.
Czytaj więcej...

Cel rolnika

?Ostatecznym celem działalności rolnika jest uzyskanie produkcji końcowej określonej wielkości i o określonej…
Jesteśmy zazdrośni, gdy staramy się zawładnąć drugą osobą. Zazdrość nie ma nic wspólnego z miłością, za to ma wiele wspólnego z usiłowaniem wzmocnienia swojego kruchego ego niepodzielną uwagą ze strony partnera. Partner staje się dozownikiem miłości, tymczasem osoba zazdrosna może być szczęśliwa…
Czytaj więcej...