Szukasz kursu specjalistycznego z BHP, SEP lub kursu excel? Kurs edukacyjny!
Znaczy to, że w odniesieniu do wartości moralnych, estetycznych i ekonomicznych „widać” wyraźnie obecność sądów-twier- dzeń. Sądów na pierwszy rzut oka innego rodzaju, niż na odcinku stwierdzania prawd poznawczych, w szczególności konkretnych faktów. Nazywa się je zazwyczaj ocenami. W zwięzłym…
Czytaj więcej...
?Ostatecznym celem działalności rolnika jest uzyskanie produkcji końcowej określonej wielkości i o określonej strukturze. Musi to być efektem organizacji pro­dukcji, a więc ustalenia określonego systemu gospodarczego i określo­nego poziomu intensywności, z którym wiąże się określona produktyw­ność.…
Czytaj więcej...
Wszystkie badania wymagały wykonania swoistego „zabiegu” metodologicznego, jako istotnego warunku powodzenia danych eksperymentów. Cokolwiek lub kogokolwiek oceniamy, zawsze robimy to, mając na oku jakąś, choćby nader mgławicową, skalę stopni, chociażby dwóch: „mniej - więcej”, „gorzej - lepiej”,…
Czytaj więcej...

Fermy przemyslowe

?W praktyce bywa tak w fermach przemysłowych nie mających odpowiednio dużego zaplecza w postaci użytków rolnych,…
?Brak jednoznacznego poglądu na to, czym powinno się mierzyć wielkość jednostki gospodarczej w rolnictwie. Nie umniejszając znaczenia innych kryteriów, a przede wszystkim tych, które łatwo stosować, gdyż nie wymagają prowadzenia zapisków czy księgowości, sądzimy jednak, że kryterium najbardziej…
Czytaj więcej...