Szukasz kursu specjalistycznego z BHP, SEP lub kursu excel? Kurs edukacyjny!

Powiazanie dzialow

?Gospodarstwo rolnicze stanowi organiczną całość, której równowagę kształtuje wzajemne oddziaływanie na siebie sił integrujących, a więc działających od wewnątrz i skłaniających do wielostronnej produkcji, oraz sił różnicujących, działających z zewnątrz i skłaniających do jednostronnej produkcji. O organicznym charakterze gospodarstwa decydują siły integrujące, działające wewnątrz gospodarstwa, które wynikają ze specyficznych cech rolnictwa. Wpływają one na strukturę zasobów i produkcji gospodarstwa poprzez wewnętrzne powiązania organizacyjne w gospodarstwie i zależności techniczno-biologiczne w produkcji rolniczej. Siły różnicujące, mające swe źródła poza gospodarstwem, wpływają na strukturę zasiewów i stada oraz na strukturę produkcji gospodarstwa poprzez opłacalność, która zależy od cen produktów sprzedawanych przez gospodarstwo, a więc od jego wpływów, i od cen środków produkcji i usług nabywanych przez gospodarstwo, a więc od kosztów jego prowadzenia. W tym organizmie, jaki stanowi gospodarstwo, różne rodzaje produkcji współzawodniczą ze sobą o wykorzystanie tych zasobów produkcyjnych, które są do ich dyspozycji. O rozmiarach produkcji każdego rodzaju w gospodarstwie powinny decydować koszty i dochody krańcowe w poszczególnych działalnościach. Zgodnie z koncepcją wzajemnego oddziaływania sił działających od wewnątrz i z zewnątrz gospodarstwa poszczególne gałęzie i działalności produkcyjne uzupełniają się wzajemnie w korzystaniu z ziemi, pracy i kapitału, konkurując jednocześnie o te czynniki. Konkurencja ta wynika z dążenia podmiotu gospodarującego do optymalizacji kryterium celu prowadzenia gospodarstwa, którym, jeśli chodzi cele wymierne, ekonomiczno-produkcyjne, może być wynik finansowy, wynik produkcyjny, tj. produkcja na jednostkę powierzchni, oraz wydajność pracy, tj. produkcja na jednostkę czasu pracy.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.