Szukasz kursu specjalistycznego z BHP, SEP lub kursu excel? Kurs edukacyjny!

Proces pamięciowy jest związany z osobowością człowieka

Ponieważ proces pamięciowy jest związany z całą osobowością człowieka, u którego zachodzi, oczywiste jest, że będzie uzależniony od wielu rozmaitych czynników, które mogą zwiększać lub zmniejszać jego dokładność w stosunku do odzwierciedlanej w nim rzeczywistości. Podkreślał już to wyraźnie nauczyciel Pawłowa – Sieczenow, stojący na wyraźnie materialistycznym stanowisku. Według niego, do opisu opartego na przypominaniu, człowiek, oprócz obiektywnego odtwarzania faktycznej strony zjawiska, wnosi wiele elementów subiektywnych, narzuconych mu przez stopień jego rozwoju, cechy charakteru, strukturę umysłu, nastrój i inne. Ale to wszystko jest czymś diametralnie odmiennym od subiektywizmu znamionującego Samą istotę procesów pamięciowych, z jakim spotykamy się zarówno w mecha- nistyczno-asocjacyjnej, jak i pseudodynamiczno-postaciowej teorii pamięci, a nawet u innych autorów nie reprezentujących żadnego z tych kierunków, a wypowiadających się na temat pamięci na podstawie eksperymentów czy też rozważań czysto teoretycznych. Bartlett traktuje dokładność odbicia pamięciowego jako wyjątek. Jest to tylko jedna z konsekwencji idealistycznej koncepcji niepoznawalności świata.

Nikt nie zaprzecza temu ani nie wątpi w to, że kto czyta tekst nie rozumiejąc go albo wcale go nie zapamięta, albo zapamięta błędnie. Nikt nie widzi potrzeby negowania tego, że w nasze zapamiętywanie może się wkraść bardzo wiele subiektywizmu, ale też nikt nie ma żadnych podstaw ani żadnego prawa wątpić w zasadniczą obiektywność odbicia pamięciowego. Dowodzi jej w sposób najbardziej oczywisty życie każdego z nas, które bez obiektywności pamięci byłoby niemożliwe.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.