Szukasz kursu specjalistycznego z BHP, SEP lub kursu excel? Kurs edukacyjny!

Rola werbalizacji w zapamiętywaniu ustosunkowań odcinków drogi

Zaznaczyłem już wcześniej, że szczególnie duża jest rola werbalizacji w zapamiętywaniu ustosunkowań odcinków drogi na różnych poziomach. W naszym eksperymencie droga w budynku składała się z trzech części poziomych (droga ną parterze, na piętrze i na parterze) i dwóch „pionowych” (klatki schodowej). Trzy części poziome przedstawiają się następująco oddzielnie:

Jeżeli wzajemne ustosunkowanie kierunkowe trzech części nie dokona się (schody są ogniwami wiążącymi), nie powstanie przestrzenny model drogi w budynku, nie powstanie adekwatne odbicie pamięciowe tej drogi, a przecież we wzajemnym ustosunkowywaniu kierunkowym, w tworzeniu się modelu przestrzennego drogi poważną rolę odgrywa właśnie werbalizacja. Podkreślanie tego nie oznacza bynajmniej pomniejszania roli motoryki czy roli przedmiotów wypełniających przestrzeń przebywanej drogi i spostrzeganych w różnym zakresie w czasie zapamiętywania drogi. Celem badań było ustalenie roli werbalizacji w tworzeniu się odbicia pamięciowego treści niewerbalnych, rozwiązanie cząstko wego zagadnienia w obrębie problemu współdziałania dwóch układów sygnałowych.

Brak przestrzennego modelu uniemożliwia osobom badanym adekwatne do oryginału odtworzenie drogi, mimo że pamiętają znaczną liczbę jej odcinków. Tak jak na jednym poziomie określenia słowne ustosunkowują do siebie odcinki drogi i tworzą z nich jeden układ, tak następnie określenia słowne ustosunkowują do siebie te układy jako całości. Jeżeli osoba badana, przechodząc z jednego poziomu (układu) do drugiego, zdaje sobie sprawę z ich wzajemnego położenia, jeżeli pierwszy staje się punktem odniesienia dla drugiego, to ich łączne odbicie pamięciowe będzie poprawne. Zdawanie sobie sprawy z wzajemnego położenia układów może się ograniczyć do werbalizacji i może przebiegać w postaci rozwiniętego procesu myślowego.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.