Szukasz kursu specjalistycznego z BHP, SEP lub kursu excel? Kurs edukacyjny!

Rozwiązywanie testu – kontynuacja

Jako punkt wyjścia do ilościowego opracowania materiału przyjęto zestawienie braku odpowiedzi względnie rozwiązań poszczególnych zadań testu. Na 14 679 możliwych odpowiedzi aż 7501, czyli 51%, zostało pominiętych. Stosunek procentowy braku odpowiedzi waha się od 6% do 99% w zależności od charakteru cząstkowego zadania.

Wobec tego, że wyżej podano tylko treść zadania pierwszego, ograniczę się do zrelacjonowania wyników w zakresie tegoż. Otóż, w wykonaniu zadania 1 A zwraca uwagę duża jednomyślność. 73% badanych uważa za słuszne dokonanie bardzo istotnych przekształceń, zarówno gdy chodzi o dobór całych przedmiotów nauczania, jak też ich części – przyjmując za słuszną alternatywę b): 16% przyjmuje alternatywę a), więc pozostawienie w mocy planów i programów obecnie obowiązujących w szkole ogólnokształcącej, jako w zasadzie słusznych a nawet koniecznych. 11% nie udzieliło odpowiedzi. W zadaniu 1 B największy ciężar gatunkowy w hierarchii przedmiotów obecnie obowiązujących uzyskały:

– 1) najważniejszy jest język polski

– 2) drugi z kolei matematyka

– 3) trzeci fizyka

– 4) czwarty chemia

– 5) piąty historia

– 6) szósty geografia

Dobór przedmiotów z uwagi na ich względną ważność jest dość jednomyślny w zakresie dwóch pierwszych kolejnych przedmiotów, a więc języka polskiego i matematyki, natomiast w dalszym rozmieszczaniu rangowym przedmiotów występują wyraźne rozbieżności. Umieszczenie takich przedmiotów jak górnictwo, socjologia, urządzenia górnicze, etyka, psychologia, ekonomia, filozofia- jako przedmiotów obecnie obowiązujących w szkole ogólnokształcącej – wskazuje na brak znajomości programów nauczania w zakresie tejże szkoły.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.