Szukasz kursu specjalistycznego z BHP, SEP lub kursu excel? Kurs edukacyjny!

UMOWNE SKALE OCEN

Wszystkie badania wymagały wykonania swoistego „zabiegu” metodologicznego, jako istotnego warunku powodzenia danych eksperymentów. Cokolwiek lub kogokolwiek oceniamy, zawsze robimy to, mając na oku jakąś, choćby nader mgławicową, skalę stopni, chociażby dwóch: „mniej – więcej”, „gorzej – lepiej”, „piękniej – brzydziej”, „godnie – niegodnie” itp. Jak już zaznaczyłem wyżej, rozwój zdolności do oceniania, rozwój w sensie racjonalizacji ocen, polega w niemałej mierze na tym, że młody człowiek coraz pewniej ustala wartość danej „rzeczy” (osoby, cechy, procesu, zjawiska, przedmiotu sztuki itp.) na odpowiedniej skali, i że – co stanowi po temu niezbędny warunek – ma coraz lepsze pojęcia o tym, co znaczy „gorzej”, „lepiej”, bądź jakieś stopnie pośrednie. Krótko: „zrozumieniu” (racjonalizacji) ulegają stopniowo zarówno mierniki danych wartości, jak i oceny dzięki ich zastosowaniu.

Wynikał stąd wniosek metodologiczny, że przede wszystkim, tj. przed wykonaniem badań właściwych trzeba było opracować – dla wykonawców badań i dla osób badanych – umowne skale określonych ocen, pośrednio skale wartości. Na przykład w odniesieniu do ocen aparycji zewnętrznej (wyglądu) – w zakresie cech urody, czy jej defektów, sylwetki, ubioru, higieny osobistej, mimiki i gestykulacji Skale ocen różnych autorów badań obejmowały opisy umowne stopni urody twarzy, jak też zalet bądź defektów budowy fizycznej, jakość ubioru, higienę, „makijaż” itp. Prawdopodobnie nikt w życiu powszednim nie posługuje się sprecyzowaną i wypracowaną skalą tego rodzaju, niemniej ludzie oceniają nawzajem bez słów swą aparycję i faktycznie posługują się czymś w rodzaju skali intuicyjnej. Znaczy to, że mają, choćby tylko „mgławicowe”, pojęcie o tym, co brzydkie czy piękne. Posługując się nim, oceniają siebie i innych ludzi pod względem aparycji, choćby tylko w sposób intuicyjny i raczej uczuciowy niż racjonalny i werbalny.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.