Szukasz kursu specjalistycznego z BHP, SEP lub kursu excel? Kurs edukacyjny!

Wielkosc produkcyjnych jednostek

?Brak jednoznacznego poglądu na to, czym powinno się mierzyć wielkość jednostki gospodarczej w rolnictwie. Nie umniejszając znaczenia innych kryteriów, a przede wszystkim tych, które łatwo stosować, gdyż nie wymagają prowadzenia zapisków czy księgowości, sądzimy jednak, że kryterium najbardziej odpowiadającym istocie jednostki gospodarczej jest wielkość produkcji. Chodzi przy tym o wielkość (ew. ujętą wartościowo) produkcji, którą dana jednostka produkcyjna może systematycznie wytwarzać przy właściwym wykorzystaniu posiadanych środków produkcji oraz przy racjonalnej organizacji pracy i kierownictwa. Można oczywiście i w tym wypadku stosować zasadę pars pro toto, tzn. posługiwać się miernikami cząstkowymi charakteryzującymi pośrednio całość. Wielkość fizyczna gospodarstwa, mierzona obszarem całkowitym, obszarem użytków rolnych lub obszarem gruntów ornych. Obszar w hektarach nie stanowi miernika bezwzględnego, gdyż jego znaczenie ekonomiczno-organizacyjne zależy od kształtu rozłogu i położenia na nim ośrodka gospodarczego, od ukształtowania pionowego terenu, od układu i gęstości dróg oraz od ich nawierzchni, od struktury użytków rolnych, wreszcie od jakości gleb. Stąd też wprowadzono pojęcie hektara przeliczeniowego gruntów, za pomocą którego sprowadza się obszar gruntów zaliczanych do różnych klas bonitacyjnych, a czasem nawet położonych w różnych warunkach ekonomicznych, do umownej powierzchni gruntów określonej jakości. Ujęta w ten sposób powierzchnia gruntów różnych gospodarstw jest porównywalna.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.