Szukasz kursu specjalistycznego z BHP, SEP lub kursu excel? Kurs edukacyjny!

WZGLĘDNIE ZWARTA CAŁOSC ODBICIA PAMIĘCIOWEGO

Materiał bodźców może mieć jakościowo bardzo różnorodną postać, zaczynając od ugrupowania składników zupełnie odmiennych i treściowo nie mających ze sobą nic wspólnego, a kończąc na powiązanej logicznie całości. Z bardziej złożonego materiału zostają zapamiętane niektóre składniki. Zarówno wtedy, gdy są to człony powiązanej całości, jak i wtedy, gdy są to elementy luźnego ugrupowania, zostają one zapamiętane jako składniki względnie zwartej całości.

Jeżeli przypomina mi się w tej chwili jakiś przedmiot oglądany przed godziną czy wcześniej, jeżeli bezpośrednio po nim jakiś bodziec w otoczeniu przypomina mi inny przedmiot, a ten z kolei wywołuje wyobrażenie jeszcze innego przedmiotu, to za-l chodzi tutaj aktywizacja śladów trzech różnych bodźców. Jeżelj z grupy 20 zgłośek po jednorazowym ich przeczytaniu odtwarzar 3 zgłoski, to wówczas także zachodzi aktywizacja śladów trzeci różnych bodźców. Między tymi dwoma przypadkami zachodzi| jednak bardzo duża różnica. W pierwszym – przypominamy sobie trzy luźne przedmioty, z których każdy ma swoją własną,| odrębną przynależność zarówno czasową, jak i treściową, w drugim – trzy bodźce jako człony określonej całości przypominamyl sobie jako przynależne do siebie. Występuje to tym wyraźniej,I im bardziej składniki materiału są ze sobą treściowo powiązanej Może się zdarzyć i zdarza się, że z przeczytanego tekstu zapamiętuje się zwarte fragmenty i oprócz tego jakiś luźny element.! Osoba badana K. H. po odtworzeniu fragmentu treści zdania j „gdzieś po drodze…” (zdania o odkryciu liczby) przypomina sobie, że było coś o równaniach. Jest to luźny człon w odbiciu! pamięciowym, ale osoba badana wie, że ten człon należy do ] odtwarzanego zdania, że był tam jakimś myślowo ważnym! składnikiem. Ten pojedynczy wyraz ma więc wyraźną cechę przynależności do pamięciowego odbicia materiału bodźców.

Analiza przynależności przeprowadzona na dużym materiale porównawczym wykazała, że występuje ona w różnym stopniu w zależności od wielkości materiału, od jego powiązania treściowego i od jego jakości. Im bardziej różnorodny jest materiał, im większy i im mniej powiązany treściowo, tym przynależność luźnych składników jest mniej pewna i znacznie szybciej słabnie w miarę upływu czasu.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.