Szukasz kursu specjalistycznego z BHP, SEP lub kursu excel? Kurs edukacyjny!

Zagadnienia zapamiętywania samorzutnego

Jeśli psychologowie radzieccy, głównie I. P. Zinczenko i A. A. Smirnow, nie byli pierwszymi psychologami zajmującymi się zagadnieniami zapamiętywania samorzutnego, to na pewno byli pierwszymi psychologami, którzy postawili je w sposób właściwy. Zinczenko w swych pracach z okresu między rokiem 1938 a 1945 po raz pierwszy naświetlił wyraźnie problem stosunku zapamiętywania do działania. Wykazał on ścisłą zależność zapamiętywania od działania, w toku którego ona zachodzi, wykazał, że przy odpowiednim doborze działalności zapamiętywanie samorzutne może dać nawet lepsze rezultaty aniżeli zapamiętywanie zamierzone. Nie przeprowadził jednak analizy samej działalności, nie ustalił jej istoty umożliwiającej wyjaśnienie zależności zapamiętywania od działania. (Zostało to dokonane w nowej monograficznej pracy I. P. Zmczenki Nieproizwolnoje zapominani je. Moskwa 1961.) Smirnow w swoich badaniach prowadzonych w latach 1945-1950 posunął zagadnienie znacznie dalej. Badając zapamiętywanie samorzutne i zamierzone oraz ich wzajemny stosunek postawił sobie za cel wyjaśnienie, jak duże są możliwości kompensowania braku nastawienia na zapamiętywanie przez charakter działalności lub, inaczej mówiąc, jak duże są możliwości osiągnięcia w zapamiętywaniu mimowolnym większej skuteczności niż przy uczeniu się dowolnym. Takie postawienie celu pozwoliło mu na ustalenie znaczenia aktywności intelektualnej dla procesu zapamiętywania. Okazało się, że zapamiętywanie jest tym lepsze, im korzystniejsze warunki dla rozwoju aktywności intelektualnej stwarza działanie, w toku którego ono następuje. Ta właśnie aktywność może zadecydować w konkretnych warunkach nie tylko o dużej skuteczności zapamiętywania samorzutnego, ale nawet o jego przewadze nad zamierzonym. Jeżeli do stwierdzenia tego niewątpliwego powiązania doda się jeszcze analizę intelektualnej aktywności osobnika, prowadzącej do zapamiętania, to pracę Smirnowa należy ocenić jako bardzo poważny krok naprzód w badaniach nad pamięcią.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.