Szukasz kursu specjalistycznego z BHP, SEP lub kursu excel? Kurs edukacyjny!

Zapamiętanie materiału tekstowego

Stwierdzenie to zawiera pierwszą cząstkę odpowiedzi na postawione pytanie. O jego oczywistej słuszności przekonał mnie inny jeszcze fakt, stwierdzony w badaniach kontrolnych o charakterze masowym.

Tę samą nowelkę słuchało i odtwarzało 575 studentów pierwszego roku szkół wyższych. Studentów tych podzieliłem na dwie grupy: humanistów i przyrodników. Nie zaprzeczając faktom, że wśród studentów interesujących się naukami przyrodniczymi jest wielu oczytanych i biegłych w swobodnym wypowiadaniu się oraz że wśród studentów interesujących się naukami humanistycznymi są studenci słabo oczytani i nie posiadający biegłości w swobodnym słownym wypowiadaniu się, nie można się nie zgodzić z twierdzeniem, że humaniści mają język bogatszy, lepiej opanowany aniżeli przyrodnicy. Wie o tym dobrze każdy nauczyciel na każdym szczeblu nauczania.

Badanie wykazało, że przeciętna liczba zapamiętanych z noweli elementów treściowych wynosi u humanistów 23, u przyrodników 16. Do tego należy dodać, że u pierwszych maksymalna liczba zapamiętanych elementów wynosiła 42, podczas gdy u ostatnich zaledwie 27.

W świetle tych faktów staje się jasne, że zapamiętanie materiału tekstowego będzie tym lepsze, pełniejsze, dokładniejsze, im lepszą (w podobnych warunkach) dana osoba ma znajomość języka, bogatszy słownik, większą swobodę wyrażania myśli i, oczywiście, im więcej miała do czynienia z podobnym materiałem tekstowym.

Tekst składa się ze zdań, zdania z wyrazów. Ażeby tekst był zrozumiały, muszą być zrozumiałe zdania, z których on się składa: to ostatnie zakłada rozumienie najprostszych składników – wyrazów.

Skoro uderzająca jest bardzo duża różnica w zapamiętywaniu przez różne osoby stosunkowo prostego materiału’, jakim jest początek noweli, trzeba koniecznie ustalić, czy w tym materiale wszystko jest zrozumiałe dla tych osób, które go słabo zapamiętały. W tym celu trzeba zbadać, co jeszcze zostało zapamiętane z materiału, a nie zawiera się w odtworzeniu, oraz skontrolować, czy wyrazy tekstu są zrozumiałe.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.