Szukasz kursu specjalistycznego z BHP, SEP lub kursu excel? Kurs edukacyjny!

Zjawisko wielokrotnego użytkowania

Wydaje się, że wielokrotne użytkowanie naprawdę dopiero się rozwija. Jones informuje, że na rynku oferuje się nieliczne moduły kodu do wielokrotnego użytku po cenach od 1 do 20 procent normalnych kosztów opracowania27. DeMarco mówi:

Całe to zjawisko wielokrotnego użytkowania bardzo mnie rozczarowuje. W zasadzie nie ma twierdzenia o jego istnieniu. Czas pokazał, że do- prozuadzenie czegoś do takiego stanu, żeby się nadawało do zoielokrotnego użytku, kosztuje bardzo drogo.

Yourdon dokonuje szacunku tych dużych nakładów: „Dobrze jest przyjąć, że takie składniki do wielokrotnego użytku wymagają dwukrotnie więcej pracy niż składniki jednorazowe”28. Uważam, że te nakłady są takie, jak na przekształcenie programu w produkt, o czym mówiłem w rozdziale 1. Oceniam więc, że potrzeba na to trzykrotnie większych nakładów pracy.

Jest oczywiste, że widzimy wiele odmian wielokrotnego użytku, ale o wiele mniej niżbyśmy oczekiwali. Jeszcze trzeba się wiele nauczyć. Im wyższy poziom myślenia, tym liczniejsze pierwotne elementy myślowe, z którymi trzeba się uporać. Języki programowania są zatem znacznie bardziej złożone niż języki maszynowe, a języki naturalne jeszcze bardziej. W językach wysokiego poziomu jest większy zasób słów, bardziej złożona składnia i bogatsza semantyka.

W naszej dyscyplinie nie zastanawialiśmy się nad wynikającymi z tego faktu konsekwencjami w odniesieniu do wielokrotnego użytko- wania programów. Aby podwyższyć jakość i efektywność, pragniemy budować programy przez składanie klocków z pozbawionych błędów funkcji, zdecydowanie bardziej złożonych niż instrukcje w językach programowania. Kiedy to robimy – czy to za pośrednictwem bibliotek klas obiektowych, czy bibliotek procedur – musimy zdać sobie sprawę, że radykalnie zwiększamy nasze słownictwo programowania. Uczenie się słownictwa to niemała część intelektualnej bariery na drodze do wielokrotnego użytkowania.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.