Szukasz kursu specjalistycznego z BHP, SEP lub kursu excel? Kurs edukacyjny!

zwiazki azotowe

Na zawartość związków azotowych u odmian traw zwraca się uwagę w związku z coraz wyraźniejszą u nich cechą nitrofilności, potrzebną w warunkach intensywnej gospodarki na użytkach zielonych. Nie ma większych trudności w uzyskaniu wysokiej zawartości białka strawnego w roślinach dobrze ulistnionych, istnieje jednak możliwość występowania u takich odmian właściwości nadmiernej kumulacji azotu azotanowego, U motylkowatych zaczęto zwracać uwagę na możliwość występowania pewnych białek wywołujących tworzenie się piany w żwaczu zwierząt. Jak okazało się, zawartość ich może być zróżnicowana u różnych form lucerny. O wartości pokarmowej roślin pastewnych, jak również o poziomie wykorzystania białka w procesie trawienia przez zwierzęta, decyduje w dużym stopniu obecność węglowodanów w roślinach, a zwłaszcza cukrów prostych. Jak okazało się, stężenie cukrów prostych jest również charakterystyczne dla odmian. Jak dużą rolę mogą odgrywać w zasiewach produkcyjnych odmiany wynika z obliczenia, że w dawce dziennej 50 kg zielonki krowa otrzymać może 0,45 kg cukrów przy skarmianiu kupkówki odmiany Tardus, a tylko 0,35 kg jeśli otrzyma zielonkę z kupkówki odmiany Grębałowskiej. W grupie odmiany życicy wielokwiatowej stwierdzono znaczne wahania w zawartości cukrów, dochodzące do 200%. Z l ha, zależnie od odmiany, można otrzymać od 1,8 do 2,9 t cukrów.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.